Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci, velmi si vážíme Vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Vaše údaje a data, které uvádíte na našich obchodech jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo naší společnost, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, jako jsou banky. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

Informace o informacích, které evidujeme ve spojení s Vaší objednávkou lze získat on-line v našem zákaznickém centru.

ELVA PROFI s.r.o. - prodej, půjčovna a servis strojů a nářadí
Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01 IČ: 26086654, DIČ: CZ26086654
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13193

e-shop od EDGERING © 2024

Máte zájem
o více informací?